Bestilling av enkelttimer (45-60 min) kr 1.500,- også førstegangsavtale (ca 90 min)

Pris for videre coaching vil alltid være et individuelt tilbud fra min side basert på behovet som fremkommer i første møte. I noen tilfeller er første time tilstrekkelig for klient til å komme seg videre på egen hånd, mens i mange tilfeller vil det være behov for oppfølging og coaching/mental trening over tid.

kontakt@coach-jarle.no

Mob. 93 45 80 34