Prestasjonscoaching

Prestasjoner er veldig mye.

 • Prestasjoner kan være når du skal bedre reusltatene dine i idretten for å bli best i kretsen, i landet eller internasjonalt.
 • Prestasjoner kan være når du driver din egen lille bedrift og ønsker å 4-doble omsteningen og resultatene dine.
 • Prestasjoner kan være når du har en jobb og ønsker å optimalisere resultatene og vise arbeidsgiver at du er verdt en betydelig høyere lønn enn du har i dag.
 • Doble resultatene dine:
  • I din Business
  • Salgsresultatene
  • Idrettsprestasjonene
  • På arbeidsplassen – og sikre deg lønnsløft

Prestasjoner er, kort og godt, når du ønsker å bedre resultatene innenfor feltet ditt, uavhengig av om du snakker om idrett, jobb, fritid……. Du ønsker bedre resultater og må optimalisere måten du arbeider og holder fokus på for å oppnå disse resultatene.

1150178_1431988340366249_1163693291_n

Slik arbeider jeg med prestasjonscoaching:

 • Mål/Visjonsarbeid
  • Fokus på å få fram den virkelige visjonen og tydeliggjøre mål i fht den. Ofte er det eneste som skal til å få fokuspersonen til å tørre å si hva som er den virkelige visjonen.
 • Avdekke utfordringer
  • Finne, og løse opp i kjente og skjulte utfordringer som kan stå i veien for oppnåelsen av mål og visjon
  • Herunder både ytre og indre (tro, selvtillit mm) utfordringer
 • Planlegging
  • Bidra til at fokuspersonen får laget en plan, slik at veien mot målet/visjonen synes overkommelig og realistisk
 • Oppfølging og justering underveis

 

No Comments