Positivitetscoaching

Mange mennesker har vanskeligheter med å være så glade og lykkelige som de i utgangspunktet ønsker å være, eller som de oppfatter at alle andre er.

I Positivitetscoaching jobber jeg med deg og dine forutsetninger. Jeg jobber med hvilket perspektiv du har på livet, om du velger å se glasset som halvfullt eller som halvtomt.

Lykke og glede dreier seg i stor grad om hvordan du fokuserer på hendelsene i livet, derfor jobber jeg mye med hvordan du holder fokus.

Videre jobber jeg med hvordan du ønsker å ha det, og hva du faktisk gjør for at livet ditt skal bli slik.

Hos meg kan du forvente å bli utfordret på hva som er  årsakene til at du velger å være negativ i gitte situasjoner. Jeg sier ikke at det ikke er situasjoner der det er lett, eller naturlig å reagere negativt. Det jeg sier er at det må ikke være slik hele tiden. Det er viktig å ha en positiv innstilling og grunnholdning hvis man skal forvente å være lykkelig, da gjelder det å kunne se de små lyspunktene i livet.

Innlegg 191

Slik arbeider jeg med positivitetscoaching:

 • Mål/Visjonsarbeid
  • Hvordan ønsker du å ha det i livet ditt, mesteparten av tiden
 • Avdekke utfordringer
  • Finne, og løse opp i de tingene som kan hindre deg i å få det slik du ønsker
  • Herunder både ytre og indre (tro, selvtillit mm) utfordringer
 • Øvelser
  • Tilrettelegge øvelser som du skal gjøre daglig for å få det bedre
 • Oppfølging og justering underveis

 

No Comments