Hvor holder jeg til?

Dette er et spørsmål jeg får relativt hyppig.

Jeg holder til i Bergen, men flesteparten av mine klienter bor andre steder.

Mye av min coaching skjer via Skype, med klienter i hele landet (og  en og annen innimellom i utlandet). Min erfaring med coaching via Skype er veldig god, det eneste som jeg har opplevd har gjort den utfordrende var ved et tilfelle en klient satt på en ustabil internettlinje i et annet land.

Klienter som bor i og rundt Bergen møter jeg oftest fysisk.

Hva er Coaching?

Coaching er en læreprosess som, gjennom aktiv lytting, spørsmål, tilbakemelding og god dialog, utfordrer og støtter en person eller et team til å utvikle tanker og atferd, samt gode følelser, for å nå viktige personlige mål eller organisasjonsmessige mål.

Coaching tar utgangspunkt i at Coachee selv skal komme med løsningen, Coachen er kun å regne som en prosessdriver, og således ekspert på å lede Coachee gjennom prosessen til sine svar.

 

Hva er Mental trening?

Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt.

Mental trening er mye benyttet innenfor idrett og næringsliv. Fokus er på hvordan din mentale kapasitet best kan bygge opp under de målene du har, og en erkjennelse av at trening av din mentale kapasitet er minst like viktig som de andre ferdighetene du trener på for å prestere optimalt.

 

Nyhetsbrev m.m.

Behandling av mailadresser:

Alle mailadresser som samles til å sende ut nyhetsbrev vil bli holdt konfidensielle. Vi vil ikke selge, leie eller låne ut disse til 3. parter. Vi vil utelukkende bruke disse til å sende mailer med informasjon om nyheter, gode tips og informasjon om tilbud om kurs og coaching hos oss.

Telefonnummer vil kun bli brukt til å gjøre nærmere avtale om time, sted, etc…

Du kan selvsagt melde deg av nyhetsbrevet når du måtte ønske. Lenke for avmelding eller endring vil følge nederst i nyhetsbrevene.